trochoi.io

Idle Mine&Merge

Nhấp chuột

Idle Mine&Merge

Đào bới và khám phá những kho báu nằm sâu trong lòng đất, đánh bại tất cả kẻ địch và những con boss khác nhau để kiếm tiền, mua vũ khí và công cụ mới, hợp nhất các công cụ với nhau và làm cho chúng mạnh hơn!

Trò chơi "Nhấp chuột" tương tự