IDLE ARCADE MAKE LVL

ArcadePhổ thông

IDLE ARCADE MAKE LVL

IDLE ARCADE - MAKE LVL một trò chơi cho phép bạn tự thiết kế màn chơi để kiếm tiền. Đừng hấp tấp, bạn phải vượt qua cấp độ Earn money đã, rồi mới thiết kế được màn chơi mới. Thiết kế màn chơi càng khó thì càng kiếm được nhiều tiền. Được phép dùng nhiều khối khác nhau để thiết kế các màn chơi.