I can Paint

3DArcade

I can Paint

Trò chơi casual graffiti, trong đó bạn phải di chuyển một thùng sơn đi qua đi lại để vẽ những ngôi sao. Hoặc nếu thích thì cứ thỏa sức tưởng tượng và vẽ những gì bạn muốn.