trochoi.io

HypeTest - Minecraft fan test

Bé trai

HypeTest - Minecraft fan test

Chứng minh rằng bạn không phải là một người mới trong cộng đồng fan hâm mộ của trò chơi minecraft. Đây là những ứng dụng để kiểm tra kiến thức của những người chơi minecraft thực thụ! Hãy chứng minh rằng bạn là một người chơi chuyên nghiệp! Trò chơi này có các bài kiểm tra như: 1-Kiến thức thủ công 2-Kiến thức về Mob 3-Kiến thức về các khối

Trò chơi "Bé trai" tương tự