Hype Test Minecraft fan test

Bé traiGiải đố

Hype Test Minecraft fan test

Chứng tỏ rằng bạn không phải là một người chơi kém trong trò chơi minecraft. Đây là ứng dụng để kiểm tra kiến thức của các minecrafter thực thụ! Trò chơi này có các bài kiểm tra như: 1-Kiến thức về Craft 2-Kiến thức về Mobs 3-Kiến thức về blocks