trochoi.io

Thợ săn sát thủ

Hành độngArcade

Thợ săn sát thủ

Là một Hunter Assassin. Thành công bắn tỉa mọi người giám sát. Không bị tìm thấy bởi các cơ quan quản lý khác. Bạn có thể tránh bằng cách đi bộ, hoặc bị giết.