Hungry Box - Eat before time runs out

ArcadePhổ thông

Hungry Box - Eat before time runs out

Cách chơi: Hãy giúp "Hungry Box" ăn được gì đó trước khi hết thời gian. Bạn chỉ có 10 giây. Mỗi khi ăn được đồ ăn, thời gian sẽ thiết lập lại. Có rất nhiều chiếc hộp bí ấn chứa: hoa quả, đồ ăn, robot, ma quỷ, siêu anh hùng,.... Cố gắng đạt điểm cao nhất và mở khóa tất cả chiếc hộp bí ẩn nhé.