trochoi.io

Huggy Wuggy European War - ww3 Mode Demo

Bé traiNhiều ngườiGiải đố

Huggy Wuggy European War - ww3 Mode Demo

Huggy Wuggy European War - ww3 Mode Demo là trò chơi chiến tranh quân sự hoành tráng dành riêng cho điện thoại! Một chiến lược đúng đắn là chìa khóa cho sự thành công và phát triển của một dân tộc cũng như của nền văn minh nhân loại nói chung. Hãy bổ sung thêm quân lính, xe tăng và máy bay để tăng sức mạnh quân sự. Dùng vệ tinh để thăm dò tình hình địch, từ đó lên kế hoạch thật khôn khéo. Trả lời câu hỏi bạn sẽ làm gì nếu một ngày được điều hành đất nước?