Huggy Army Commander

ArcadeGiải đố

Huggy Army Commander

Huggy Army Commander là một trò chơi thú vị dành cho người muốn quản lý quân đội. Thu thập các tấm thẻ quân sự để tập hợp quân đội và bắt đầu tham gia trận chiến. Nhiệm vụ của bạn là quản lý quân đội, thu thập thẻ quân sự để mở khóa thêm các trại và giành chiến thắng! Bạn đã sẵn sàng chưa?