Trận đấu Mexico 3

Giải đố

Trận đấu Mexico 3

Hot Mexico Match 3 - đây là một trò chơi trong đó bạn phải xếp ít nhất 3 khối cùng màu thành hàng để đạt được điểm cao nhất có thể. Cẩn thận đừng để cột năng lượng bên trái xuống quá thấp nếu không bạn sẽ thua cuộc. Hãy tận hưởng trò chơi này!

Trò chơi "Giải đố" tương tự