Hoop Star

ArcadeThể thao

Hoop Star

Dùng một vòng tròn để bắt những quả bóng rổ đang rơi. Di chuyển vòng sang hai bên bằng cách dùng chuột hoặc kéo ngón tay trên màn hình. Bạn được cộng thêm điểm nếu không để bóng chạm vào vòng tròn. Nhiều cú bắt bóng không chạm vòng liên tiếp cũng được thêm điểm. Đừng để quả bóng nào rơi.