Honey Drop

ArcadeEm béPhổ thông

Honey Drop

Ong là loài côn trùng rất chăm chỉ và tạo ra rất nhiều mật, nhưng kỹ năng nhắm mục tiêu của chúng không tốt lắm và vì vậy chúng cũng có thể lãng phí rất nhiều mật! Vì vậy, bạn phải giúp những chú ong này thả mật ong mà chúng đã thu thập được với nhiều công sức vào hũ! Chỉ cần đợi thời điểm thích hợp và sau đó thả mật ong bạn nhé!