Hole Ball

ArcadePhổ thông

Hole Ball

Di chuyển bóng trên bục càng cao càng tốt, bỏ qua các lỗ. Di chuyển ngày càng cao hơn để đánh bại các kỷ lục của riêng bạn trong chế độ không giới hạn. Hoặc hoàn thành các cấp độ với thời gian nhanh nhất có thể.