trochoi.io

Hit Masters Rush

Hành độngBé trai

Hit Masters Rush

Hit Masters Rush là một game hành động đầy hấp dẫn. Chạy qua các mái nhà và sống sót trong Hit Master Rush! Tay sát thủ tuyệt vời nhất trong thị trấn đang ở đây, và anh ta cần bạn hỗ trợ trong chuyến hành trình nguy hiểm của mình. Hãy xem anh ta có thể đi được bao lâu với sự giúp sức của bạn trong khi bắn kẻ thù và kiếm tiền nhé! Chúc bạn chơi vui vẻ!!!