Hit It

Giải đố

Hit It

Hit It là trò chơi giải đố, nơi bạn cần đánh trúng vòng tròn. Đánh trúng càng nhiều càng tốt trước khi những cái gậy xuất hiện trên vòng tròn. Khi đó, bạn phải tránh các cây gậy, vì nếu bạn đánh trúng cây gậy thì trò chơi kết thúc.

Trò chơi "Giải đố" tương tự