trochoi.io

Hill Billy Hank

Bắn súng

Hill Billy Hank

Hill Billy Hank thực chất là một game arcade với các yếu tố phòng thủ và bắn súng. Billy Hank, bạn cần phải hành động và bảo vệ ngôi nhà của bạn chống lại thây ma bằng khẩu súng ngắn. Rõ ràng là việc nạp đạn là tự động nhưng với thời gian có hạn. Đã đến lúc nói với họ rằng không ai có thể vượt qua nhà bạn!

Trò chơi "Bắn súng" tương tự