trochoi.io

Nhảy cao

ArcadeNhấp chuột

Nhảy cao

Anh hùng của chúng ta sẽ đến một địa điểm đặc biệt và sẽ phải đứng trên bục. Ở mỗi phía sẽ xuất hiện loại đĩa cùng tốc độ di chuyển khác nhau. Bạn sẽ phải đợi cho đến khi bậc mới di chuyển đến gần anh hùng và click vào màn hình. Anh hùng sẽ nhảy và nhảy lên. Đối với điều này, bạn sẽ nhận được điểm. Nếu bạn không có thời gian để làm điều này, thì anh hùng của bạn sẽ đụng phải khối và nó sẽ rời khỏi trò chơi.