HidJigs Hello Summer

Phổ thôngGiải đố

HidJigs Hello Summer

HidJigs Hello Summer', hai trò chơi trong một. Chọn giữa các đối tượng ẩn và trò chơi ghép hình và tận hưởng không khí của mùa hè. 16 đối tượng để giải quyết