trochoi.io

Hide N Seek!

3DArcade

Hide N Seek!

Bạn bị nhốt trong một mê cung với những người chơi khác. Có hai cách để chơi trò này. Một là bạn chọn làm người đi trốn, trốn khỏi người đang đi tìm bạn trong khoảng thời gian giới hạn và nhặt thật nhiều kim cương. Hai là bạn chọn làm người đi tìm để tìm tất cả những người đang trốn trong mê cung. Bạn sẽ cần khả năng phán đoán và một chút may mắn nữa. Chúc bạn chơi vui.