Hidden Objects Insects

ArcadeGiải đố

Hidden Objects Insects

Đây là một trò chơi tìm đồ vật kiểu truyền thống. Bạn cần tìm tất cả các đồ vật được liệt kê trong danh sách ở bên trái. Hoàn thành cấp độ trước khi hết thời gian để nhận được điểm thưởng.