Hidden Objects: Find items

Hành động

Hidden Objects: Find items

Này, thám tử! Bạn đã sẵn sàng để tìm các đối tượng ẩn? Hãy lấy chiếc kính lúp đó và cùng khám phá một số bí mật trong Hidden Objects! Hãy nhìn thật kỹ, làm thế nào chúng ta sẽ tìm thấy những đồ vật được giấu quanh đây?! Tôi biết, hãy nghiên cứu hình ảnh, phát triển sự tập trung của bạn và tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ khám phá ra chúng.

Trò chơi "Hành động" tương tự