Hexable

Giải đố

Hexable

Kéo và thả các mảnh hình lục giác vào các ô trống. Tạo thành một đường liền mạch để loại bỏ các ô. Điểm cao nhất của bạn là bao nhiêu? Các tính năng: - Ghi điểm kết hợp bằng cách đồng thời xóa 2 hoặc nhiều dòng - Kiếm tiền để mua thêm skins từ cửa hàng.

Trò chơi "Giải đố" tương tự