trochoi.io

Hex Candy Crackle

ArcadeGiải đố

Hex Candy Crackle

Ngăn cản viên kẹo đang lăn khỏi hàng bằng cách bắn một viên kẹo cùng màu vào đó. Có 2 chế độ chơi. Ở chế độ beginner, bạn chỉ cần ghép 2 viên kẹo cùng màu, trong khi ở chế độ expert bạn cần ghép ít nhất 3 viên kẹo. Thu thập những ngôi sao để chiến thằng trò chơi. Nếu để kẹo rơi khỏi hàng, bạn sẽ mất 1 trong 4 lượt chơi.