trochoi.io

Heroes of Mangara. The Frost Crown

Bé trai

Heroes of Mangara. The Frost Crown

Tiếp tục bảo vệ tháp thành công với các yếu tố RPG. Du hành đến hòn đảo phía bắc để nhận Frost Crown cổ xưa, chiến đấu với những tên trùm và đối mặt với mối đe dọa mới. Bạn sẽ có 12 anh hùng khác nhau trong nhóm của mình với bộ kỹ năng độc đáo. Bạn có thể nâng cấp các anh hùng của mình bằng điểm tài năng đạt được ở mọi cấp độ, học các phép thuật hoặc khả năng mới. Chọn anh hùng cho nhiệm vụ của bạn. Cập nhật chiến lược của bạn theo trận chiến thực tế, thay đổi giữa các phép thuật, chọn để tấn công hoặc chữa lành. Truyền phép thuật hùng mạnh từ cuốn sách phép thuật của bạn. Chơi ở nhiều chế độ chơi, không có phép thuật hoặc vô cùng khó. Bạn bắt đầu với 4 anh hùng và những người khác sẽ tham gia trong cuộc hành trình của bạn. Điểm của bạn là tổng thành tích và cấp độ chiến thắng trong tất cả các chế độ.

Trò chơi "Bé trai" tương tự