trochoi.io

Hero Can‘t Fly

Hành độngBé traiNhấp chuột

Hero Can‘t Fly

Hãy điều khiển một nhân vật không biết bay, giúp anh chàng nhảy từng bước một, né tránh những chướng ngại vật để về đích an toàn!