Xin chào mèo

ArcadeGiải đố

Xin chào mèo

Giải các câu đố vật lý cơ bản và thu thập mèo trong trò chơi. Xin chào mèo! Bắt những con mèo nghịch ngợm, vẽ một hình dạng phù hợp sau đó sử dụng địa hình và các đối tượng đặc trưng trong cấp độ câu đố. Giải quyết tất cả 120 cấp độ câu đố.