HellCopter

3DArcade

HellCopter

Cuộc giải cứu bắt đầu. Tòa nhà đang bị bọn khủng bố chiếm giữ. Nhiều con tin đang mắc kẹt ở các tầng. Bạn phải dùng máy bay trực thăng để đáp xuống mái nhà, sau đó đi tìm và tiêu diệt những tên khủng bố. Bạn cần chuẩn bị sẵn vũ khí, cuộc tấn công vào tòa tháp sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào!