trochoi.io

Heli Defence

Bắn súng

Heli Defence

Bảo vệ đất nước của bạn khỏi kẻ thù bằng máy bay trực thăng. Bạn có thể bắn mọi lúc và nếu cần bạn có thể sử dụng tên lửa. Hãy tránh đạn của đối thủ, sử dụng lá chắn và vui chơi trong trò chơi bắn súng trực thăng này nhé.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự