trochoi.io

Heads Mayhem

2 Người3DBắn súng

Heads Mayhem

Một cuộc phiêu lưu hành động bắt đầu với Heads Mayhem. Mười một nhân vật khác nhau, tám bản đồ khác nhau và các tùy chọn vũ khí khác nhau sẽ chờ đợi bạn trong trò chơi này! Bên cạnh đó, có bốn chế độ chơi khác nhau như chế độ chơi Một người chơi và chế độ chơi 2,3,4 Người chơi!