Harvest Mania

ArcadeGiải đố

Harvest Mania

Harvesting Mania là trò chơi phá khối cực kỳ dễ nghiện. Bạn có một khối cho trước. Click/tap vào màn hình để di chuyển nó sang hai bên trái/phải. Đặt nó lên trên khối cùng màu để phá vỡ cả một hàng. Phá càng nhiều hàng càng tốt, nhưng phải nhanh tay lên vì các khối sẽ di chuyển ngày càng nhanh hơn. Nếu các khối chạm vào vạch giới hạn, bạn sẽ thua trò chơi.