Harvest Cut Master

Phổ thôngGiải đố

Harvest Cut Master

Trò chơi Harvest Cut Master là một trò chơi giải đố vui nhộn bao gồm tổng cộng 55 Cấp độ. Ở mỗi cấp độ, bạn phải thu hoạch các loại cây trồng trên cánh đồng. Để có thể thu hoạch các loại cây trồng khác nhau, bạn cần nâng cấp phương tiện của mình. Bạn cũng có thể đạt được điều này bằng cách tự mua phương tiện mới. Đừng quên truy cập phần "NÂNG CẤP" với số tiền bạn kiếm được sau khi thu hoạch. Cố gắng hoàn thành vụ thu hoạch trong thời gian nhất định.