Happy Summer Jigsaw Puzzle

Giải đố

Happy Summer Jigsaw Puzzle

Kéo và thả tất cả các mảnh tranh vào vị trí chính xác của chúng để hoàn thành các bức tranh về mùa hè vui vẻ. Trò chơi đi kèm với 6 hình ảnh và ba độ khó: 2x3, 3x4, 4x6.

Trò chơi "Giải đố" tương tự