Happy Shapes

ArcadeGiải đố

Happy Shapes

Những hình dạng buồn vì nó trống rỗng. Công việc của bạn là bấm và giữ vào vòi để làm cho ly đầy nước và mỉm cười trở lại! Cố gắng tìm cách tốt nhất để hoàn thành mỗi cấp độ. Có nhiều hơn nước để làm đầy ly đến lượng cần thiết nhưng hãy cẩn thận! Đổ quá nhiều nước và bạn sẽ cần phải thử lại mức. Một số cấp độ có thể trông dễ dàng nhưng hãy xem liệu bạn có thực sự có thể hoàn thành tất cả các cấp độ hay không.