Happy Glass Puzzles 3

Giải đố

Happy Glass Puzzles 3

Trò chơi giải đố trực tuyến đầy vui nhộn, phiên bản thứ 3 của trò Happy Glass Puzzles. Nhiệm vụ của bạn là vẽ đường dẫn nước vào trong cốc. Chỉ cần đổ nước đầy cốc là được. Hoàn thành tất cả cấp độ thử thách khác nhau của trò chơi.

Trò chơi "Giải đố" tương tự