trochoi.io

Chiếc ly hạnh phúc

ArcadeGiải đố

Chiếc ly hạnh phúc

Với bút và mực ma thuật, hãy vẽ đường để dẫn nước vào ly. Tốn càng ít mực thì càng được nhiều sao. 80 cấp độ/thử thách để bạn tha hồ tận hưởng!