Happy Fishing

ArcadeGiải đố

Happy Fishing

Hôm nay là một buổi đi câu đầy hứa hẹn. Nhưng còn phải xem kỹ năng câu của bạn đến đâu. Click vào màn hình để thả lưỡi câu và bắt cá. Đừng thả câu trượt, nếu không bạn rất có thể câu bom lên thuyền.