Happy cubes

Phổ thông

Happy cubes

Để các viên xúc xắc được hạnh phúc, chúng phải được đặt ở đúng vị trí! Happy cubes - một trò chơi đơn giản, phổ thông, dành cho mọi lứa tuổi, giống với trò Tetris, xếp khối và 2048 với vô số cấp độ vui nhộn!

Trò chơi "Phổ thông" tương tự