trochoi.io

Happy Chef Bubble Shooter

Bắn súng

Happy Chef Bubble Shooter

Happy Chef Bubble Shooter - là một trò chơi ghép đơn giản, bắn 3 quả bóng trở lên có cùng màu sắc và giành điểm cao !. Thưởng thức các trò chơi!

Trò chơi "Bắn súng" tương tự