Hangman

2 Người3DGiải đố

Hangman

Trò chơi Hangman huyền thoại mà bạn từng chơi trên giấy nay đã có mặt trên PC! Chơi với máy trong chế độ 1 người chơi hoặc với bạn bè ở chế độ 2-3-4 người chơi. Nếu bạn có một chữ cái, bạn phải đoán một từ bắt đầu bằng chữ cái đó. Biết càng nhiều từ càng dễ đánh bại đối thủ.