Hangman Challenge

ArcadeGiải đố

Hangman Challenge

Ở đầu màn hình, bạn sẽ thấy một gợi ý, nó sẽ hướng suy nghĩ của bạn đi đúng hướng, gợi ý từ khu vực nào bị ẩn: động vật, phương tiện giao thông, trường học, trái cây, v.v. Nhấp vào các chữ cái, chọn chúng từ bộ bên dưới. Nếu bất kỳ câu nào đúng, nó sẽ xuất hiện trên dòng. Nếu không có, sợi dây sẽ bắt đầu xuất hiện, sau đó là đầu, rồi đến các chi lần lượt. Nếu giá treo cổ rút ra trước khi bạn đoán từ, bạn sẽ thua.