trochoi.io

Hamster Escape Jailbreak

Hành độngPhiêu lưuBé trai

Hamster Escape Jailbreak

Một chú chuột hamster vô tội đang cố gắng trốn thoát khỏi nhà tù. Hãy giúp cậu ấy vì xoay xở một mình rất khó khăn. Giải câu đố và các nhiệm vụ về kỹ năng, đạt được mục tiêu để chú chuột hamster có thể trở về với gia đình của mình!