trochoi.io

Hammer Master

3DArcade

Hammer Master

Bạn muốn trở thành một người dùng búa tài ba, người có thể sửa chữa mọi thứ ? Trước tiên bạn phải thuần thục kỹ năng đóng đinh đã. Bắt đầu tập luyện ngay thôi! Cầm búa đóng vào những chiếc đinh cùng màu. Khi thanh năng lượng đầy, cây búa sẽ có siêu sức mạnh. Đừng gõ nhầm vào đá nếu không muốn thua trò chơi! Chơi ngay, xem bạn đóng được bao nhiêu chiếc đinh nhé.