trochoi.io

Hammer City

Hành độngBắn súng

Hammer City

Nhiệm vụ: Tiêu diệt các mục tiêu trên minimap. Sẽ không có bất kỳ câu hỏi nào. Các chi tiết nhiệm vụ khác sẽ được nhận từ cấp trên trực tiếp của bạn. Các tính năng nổi bật: • Nhiệm vụ ngẫu nhiên • Chế độ chơi khám phá • Hệ thống cửa hàng đẹp mắt trong game.