Halloween Match 3 Deluxe

Giải đố

Halloween Match 3 Deluxe

Ghép ba hoặc nhiều vật phẩm halloween giống nhau và đạt được mục tiêu của mỗi cấp. Bom đồng hồ cùng nhiều items vui nhộn khác sẽ giúp bạn hoàn thành mục tiêu. Các cấp độ sẽ ngày càng khó hơn, hãy cẩn thận!

Trò chơi "Giải đố" tương tự