Halloween Mahjong Connection

Giải đố

Halloween Mahjong Connection

Kết nối và ăn hết các quân bài mạt chược halloween có trên màn hình. Bạn chỉ được phép nối 2 quân bài giống nhau bằng một đường dẫn có không quá 2 góc 90 độ. Xem bạn vượt qua được bao nhiêu cấp nào?

Trò chơi "Giải đố" tương tự