Halloween Hidden Numbers

Phổ thôngGiải đố

Halloween Hidden Numbers

Halloween Hidden Numbers là trò chơi trực tuyến thú vị với những con số bị ẩn. Việc của bạn là tìm ra các số ẩn trong những tấm hình cho trước. Có 6 cấp độ tất cả, mỗi cấp độ bao gồm 10 con số từ 1 đến 10 mà bạn phải tìm thật nhanh trước khi hết thời gian. Bấm nhầm chỗ quá nhiều lần sẽ bị trừ mất 5 giây. Giờ thì, nếu bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu thưởng thức trò chơi vui nhộn ngay thôi.