trochoi.io

Halloween Ghost Balls

Bé traiPhổ thông

Halloween Ghost Balls

Halloween Ghost Balls là một trò chơi parkour phá bóng theo chủ đề Halloween. Halloween hàng năm sắp đến, bạn đã sẵn sàng, bạn đã có kế hoạch gì chưa? Tại sao không thử trò chơi này và giúp bóng ma đột phá? Tiếp xúc với ngọn lửa xanh sẽ làm cho bóng của bạn nhiều hơn. Mỗi cấp độ có một nhiệm vụ, bạn có thể hoàn thành xuất sắc.