Halloween Defence

Giải đố

Halloween Defence

Bạn bị tấn công bởi những quả bí ngô và bạn cần phải click hoặc chạm vào chúng để phá hủy chúng. Chúng sẽ đến từ mọi phía nên bạn cần phải cẩn thận và phản ứng thật nhanh.

Trò chơi "Giải đố" tương tự