trochoi.io

GT Ghost Racing

ArcadeĐua xe

GT Ghost Racing

Chọn phương tiện của bạn và đua qua các đường đua khác nhau, cạnh tranh với bóng ma của các huyền thoại đua xe để chứng minh bạn là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất và thu thập tất cả các ngôi sao! Chạy đua qua các mùa, đường đua ban đêm, đường đua mùa đông và đường đua neon của tương lai.