Growing Fish

2 Người3DArcade

Growing Fish

Trong một cái hồ lớn và sâu, có rất nhiều loài cá. Tất cả chúng sống hòa thuận cho đến khi những con cá nhỏ xấu tính xuất hiện. Bạn hãy quản lý để tránh tình trạng hỗn độn này và không để tình trạng này tiếp tục. Di chuyển những con cá yếu hơn ra khỏi đường của những kẻ săn mồi này. Rất nhanh thôi, bạn sẽ thấy thành quả lao động của mình và cảm thấy thật sung sướng vì thành quả đó.